Prosiectau Tai â Chymorth

Mae Seashells Cyfyngedig yn rhedeg ac yn rheoli dau brosiect yng Ngogledd Cymru ar gyfer unigolion sy’n chwilio am dai â chymorth yn y tymor byr. Mae un prosiect yn Llandudno (Conwy), ac mae’r llall yn y Rhyl (Sir Ddinbych). Mae’r ddau brosiect tai hyn wedi eu hachredu gan yr awdurdodau lleol ac fe’u hariennir trwy’r Fenter Cefnogi Pobl.

Rydym ni’n ymrwymedig i helpu pobl yn y gymuned.

Ein prif nod yma yn Seashells yw cynnig cymorth sy’n ‘bodloni gobeithion pob unigolyn’.

Dewiswch y naill neu’r llall o’r prosiectau a restrir isod i gael manylion llawn ac ymrwymiadau gwasanaeth Seashells.

Prosiect
Llandudno
Prosiect
Y Rhyl