Recriwtio

Proffil Swydd Gwasanaeth Gofal Cartref

Rydym ni’n chwilio am Weithwyr Gofal Cymunedol i weithio yn Sir Conwy a Sir Ddinbych. Byddai profiad blaenorol yn y maes gofal o fantais, ond nid yw’n hanfodol gan y bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu. Bydd yn ofynnol i chi ddarparu gofal personol, cyflawni dyletswyddau domestig, hyrwyddo annibyniaeth, a rhoi cymorth cyffredinol i ddefnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain ac mewn lleoliad cymunedol. Cysylltwch â ni i gael ffurflen gais a disgrifiad swydd. Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy e-bost gan ddefnyddio [javascript protected email address]

Proffil Swydd Gwasanaeth Tai a Chymorth

Cysylltwch â Stuart Owen trwy e-bost, [javascript protected email address] i drafod cyfleoedd i weithio yn y tai prosiect.

Ffoniwch ni ar 01492 543 524 i drafod cyfleoedd cyflogaeth ymhellach.