Cysylltu â Ni

Cyfeiriad (Y Brif Swyddfa)

21 Ffordd Wynnstay, Bae Colwyn, Conwy. LL29 8NB

Ffôn (Y Brif Swyddfa)

01492 543 F524

Ffôn (Swyddfa Loeren Dolgellau)

01341 429 198

Ffurflen Gyswllt

Mae’r adrannau sydd wedi eu marcio â seren ‘*’ yn dangos lle mae gwybodaeth orfodol yn ofynnol cyn anfon y ffurflen hon yn ôl i ni.

Caiff data o’r ffurflen hon ei chadw ar ffurf electronig dim ond ar gyfer cysylltu â chi ynglŷn â’n gwasanaethau. Caiff y wybodaeth ei thrin yn gyfrinachol. Ni ddefnyddir cwcis i gasglu unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mr/Mrs/Ms/Miss/Arall (ofynnol)*

Enw (ofynnol)*

Enw'r Cwmni (os yw'n briodol)

Disgrifiad o'r swydd (os yw'n briodol)

Rhif ffôn (ofynnol)*

Cyfeiriad e-bost (ofynnol)*

Ymholiad ynglŷn â pha wasanaeth cymorth gofal yw hwn? (ofynnol)*
PWYSIG: I gael ymateb cyflym, dewiswch yn ofalus o'r canlynol er mwyn gwneud yn siŵr bod eich ymholiad yn cael ei anfon at yr unigolyn mwyaf priodol yn Seashells Cyfyngedig.

Pwnc

Eich ymholiad (ofynnol)*

Dull cyfathrebu:
E-bostDros y Ffôn


Manylion Cofrestru’r Cwmni

Cofrestrwyd yng Nghymru Lloegr a: Rhif. 4814172.
Swyddfa gofrestredig: 102 Llys Bowen, Parc Busnes Llanelwy,
Llanelwy, Sir Ddinbych. LL17 OJE